Blauwe Krul

Blauwe Krul is afgeleid van het Engelse BlueCurl. BlueCurl komt van de golven van de zee op het strand. Ik vind het heerlijk om in het zand te zitten en met mijn tenen in het zand te woelen terwijl ik naar de inkomende golven kijk!

Het gezicht achter de website

Ik ben Sonja, de persoon achter deze website. Ik stam uit het jaar 1984! Ik kom uit Rotterdam. Ik heb een hele lieve vriend, Martijn genaamd. Na de entree van mijn eerste digitale spiegelreflex camera in 2005 ben ik veelal bezig om mijn creatieve blik vast te leggen. Fotografie is mijn favoriete bezigheid op de dag van vandaag. Momenteel ben ik bezig om een eigen fotostudio aan huis in te richten. Naast fotografie ben ik bezig met het ontwerpen en onderhouden van deze website, het beoefenen van kung fu, het knuffelen van mijn cavia en voorzie ik mijn penvriendinnen van handgeschreven brieven met creatieve extra-tjes.

Social Media

Disclaimer

Het bezoek aan deze website is voor eigen rekening en risico en sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website uit. Op deze website rust een auteursrecht van Sonja Swager, tenzij anders vermeld. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.